Decyzja o założeniu SKN

Z dniem 04.02.2019 do rejestru Organizacji, Stowarzyszeń i Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zostało wpisane Studenckie Koło Naukowe Machine Learning Group (nr ewidencyjny 182).