PP-RAI’2019 16-18.10.2019

Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji Konferencja PP-RAI’2019 (Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji) jest to cykliczna impreza, która jest organizowane pod honorowym patronatem Rektora Politechniki Wrocławskiej profesora Cezarego Madrysa. Organizatorami konferencji naukowej jest: Politechnika Wrocławska; Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji; Polish Neural Network Society; Poslak Grupa Systemów Uczących się PL SIGML; IEEE Computional …