Walne zebranie członków SKN MLG

W dniu 02.10.2019 odbyło się walne zebranie członków SKN MLG. Stwierdzono kworum i podjęto 4 uchwały Władz Koła. W ramach zebrania ustalono dalsze kierunki działań oraz powołano nowy trój-osobowy Zarząd w składzie: Karol Urbaniak – prezesJakub Dagil – wiceprezesAleksanda Bączkiewicz – sekretarz