Krótki przewodnik po stypendiach

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nabór odbywa się raz w roku; ocenie podlega dorobek do dnia 30 września; okres składania do około połowy października. Informacje o ostatnio organizowanym naborze link. Kwota 17 000 zł. Stypendium Prezydenta miasta Szczecin – Stypendium o wartości 10 000 zł; szczegółowe warunki i kryteria dostępne na stronie Stypendium …