Krótki przewodnik po stypendiach

  1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nabór odbywa się raz w roku; ocenie podlega dorobek do dnia 30 września; okres składania do około połowy października. Informacje o ostatnio organizowanym naborze link. Kwota 17 000 zł.
  2. Stypendium Prezydenta miasta Szczecin – Stypendium o wartości 10 000 zł; szczegółowe warunki i kryteria dostępne na stronie
  3. Stypendium Rektora ZUT – podstawowe informacje dostępne na stronie. Stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów na danym poziomie kształcenia. Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się. Punktacja dostępna na stronie: naukowe, artystyczne oraz sportowe. Kwota do 8 000 zł
  4. Inne – należy śledzić informacje na różnych stronach. Zdażają się konkursy jednorazowe lub dedykowane wydarzeniom itp.

Wszystkie stypendia mają wspólny mianownik. Są przyznawane za osiągnięcia. Tak więc zachęcamy do zdobywania takowych!!! Nie marnuj czasu zapisz się do koła naukowego, które pozwoli wyzwolić Twój potencjał!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *