Nabór wniosków o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin

Program zakłada wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, a sama działalność powinna wpływać na rozwój Szczecina i regionu oraz wpisywać się w strategię Rozwoju Szczecina 2025. O stypendium Prezydenta Miasta Szczecin mogą ubiegać się studenci spełniający warunki określone w Regulaminie  w sprawie zasad przyznawaniai realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i …