Nabór wniosków o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin

Program zakłada wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, a sama działalność powinna wpływać na rozwój Szczecina i regionu oraz wpisywać się w strategię Rozwoju Szczecina 2025. O stypendium Prezydenta Miasta Szczecin mogą ubiegać się studenci spełniający warunki określone w Regulaminie  w sprawie zasad przyznawaniai realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i …

Stypendium MNiSW dla dwóch członków studenckiego koła naukowego MLG

Dnia 20 grudnia 2019 roku ogłoszono wyniki dotyczące przyznania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W gronie nagrodzonych znalazło się dwóch członków naszego koła, tj.: inż. Krzysztof Palczewski oraz inż. Patryk Pazura. W dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja przyznano łącznie w całym kraju 11 takich stypendiów. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a obszerniejszy materiał można znaleźć pod …

Krótki przewodnik po stypendiach

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nabór odbywa się raz w roku; ocenie podlega dorobek do dnia 30 września; okres składania do około połowy października. Informacje o ostatnio organizowanym naborze link. Kwota 17 000 zł. Stypendium Prezydenta miasta Szczecin – Stypendium o wartości 10 000 zł; szczegółowe warunki i kryteria dostępne na stronie Stypendium …

The Hult Prize

The Hult Prize to największy na świecie konkurs-program dla studentów. Uczestnicy z całego świata biorą udział, by rozwiązać palące problemy społeczne, przed którymi na co dzień stoją miliony, za pośrednictwem start-upów. Zwycięski zespół otrzyma 1 milion dolarów, aby założyć własne przedsiębiorstwo. W tym roku, Hult Prize odbędzie się po raz pierwszy w Polsce i do …

GHOST Day: Applied Machine Learning Conference (8 listopad 2019, Poznań)

Ideą konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między praktykami zajmującymi się uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją czy analizą danych. Przedstawiane będą obecne trendy i nowe metody mające potencjał na znalezienie zastosowania w biznesie i pracach naukowych. Wydarzenie jest darmowe, z obowiązkową rejestracją. Podczas konferencji organizatorzy będą gościć prelegentów ze środowisk naukowych publikujących na najlepszych konferencjach na …