Monografie MLG

ROK 2020

Więckowski Jakub (2020) Hesitant Fuzzy Sets. Wprowadzenie do Modelowania Danych Niepewnych, WS Publishing, Szczecin, ISBN 978-83-953328-3-8

Kizielewicz Bartłomiej (2020) Zastosowanie algorytmów stochastycznych do wyznaczania preferencji obiektów charakterystycznych w metodzie COMET, WS Publishing, Szczecin, ISBN 978-83-953328-4-5

ROK 2019

Działowski Karol (2019) Wielokryterialne wspomaganie decyzji w problemie wyboru odnawialnego źródła energii w Hiszpanii, WS Publishing, Szczecin, ISBN 978-83-953328-2-1