Walne zebranie członków SKN MLG

W dniu 02.10.2019 odbyło się walne zebranie członków SKN MLG. Stwierdzono kworum i podjęto 4 uchwały Władz Koła. W ramach zebrania ustalono dalsze kierunki działań oraz powołano nowy trój-osobowy Zarząd w składzie: Karol Urbaniak – prezesJakub Dagil – wiceprezesAleksanda Bączkiewicz – sekretarz

PP-RAI’2019 16-18.10.2019

Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji Konferencja PP-RAI’2019 (Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji) jest to cykliczna impreza, która jest organizowane pod honorowym patronatem Rektora Politechniki Wrocławskiej profesora Cezarego Madrysa. Organizatorami konferencji naukowej jest: Politechnika Wrocławska; Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji; Polish Neural Network Society; Poslak Grupa Systemów Uczących się PL SIGML; IEEE Computional …

Pierwsza publikacja SKN MLG z listy filadelfijskiej

Opublikowana została pierwsza publikacja w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, której współautorem jest członek SKN MLG pan Krzysztof Palczewski. Przy współpracy z opiekunem koła (dr inż. Wojciechem Sałabunem) oraz Uniwersytetem Szczecińskim (dr inż. Jarosławem Wątróbskim) opublikowano pracę pod tytułem: „Multicriteria Approach to Sustainable Transport Evaluation under Incomplete Knowledge: Electric Bikes Case Study”. Artykuł naukowy otrzymał bardzo …

Artykuł naukowy koła przyjęty na międzynarodową konferencję

Artykuł napisany przez członka koła Krzysztofa Palczewskiego wraz z opiekunem koła drem inż. Wojciechem Sałabunem został przyjęty w ramach: 23rd International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems. Praca zostanie zaprezentowana w dniach 4-6.09.2019 na konferencji odbywającej się w Budapeszcie. Jest to konferencja klasy B wg prestiżowej australijskiej bazy CORE. Tytuł przyjętego artykułu …

Decyzja o założeniu SKN

Z dniem 04.02.2019 do rejestru Organizacji, Stowarzyszeń i Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zostało wpisane Studenckie Koło Naukowe Machine Learning Group (nr ewidencyjny 182).