Konferencje Naukowe 2020

W roku 2020 nasze Studenckie Koło Naukowe chce rozszerzyć swoją działalność poprzez uczestnictwo członków koła w istotnych międzynarodowych konferencjach naukowych. Nasz Wynik w 2020 roku będzie uzalezniony od aktywności naszych członków oraz środków zapewnionych na działalność w roku 2020 (subwencja od Rektora oraz dotacja od sponsorów). Po pierwszych sukcesach koła w roku 2019 codziennie zgłaszają …

Konkurs PLL LOT S.A.

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły konkurs skierowany do studentów I i/lub II stopnia uczelni publicznych i niepublicznych na terenie Polski, którzy będą bronili swoje prace dyplomowe w roku akademickim 2019/2020. Aby wziąć udział w projekcie należy wybrać temat swojej pracy dyplomowej z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo, napisać innowacyjną, popartą ciekawymi badaniami pracę, obronić …

Walne zebranie członków SKN MLG

W dniu 02.10.2019 odbyło się walne zebranie członków SKN MLG. Stwierdzono kworum i podjęto 4 uchwały Władz Koła. W ramach zebrania ustalono dalsze kierunki działań oraz powołano nowy trój-osobowy Zarząd w składzie: Karol Urbaniak – prezesJakub Dagil – wiceprezesAleksanda Bączkiewicz – sekretarz

PP-RAI’2019 16-18.10.2019

Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji Konferencja PP-RAI’2019 (Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji) jest to cykliczna impreza, która jest organizowane pod honorowym patronatem Rektora Politechniki Wrocławskiej profesora Cezarego Madrysa. Organizatorami konferencji naukowej jest: Politechnika Wrocławska; Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji; Polish Neural Network Society; Poslak Grupa Systemów Uczących się PL SIGML; IEEE Computional …

Pierwsza publikacja SKN MLG z listy filadelfijskiej

Opublikowana została pierwsza publikacja w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, której współautorem jest członek SKN MLG pan Krzysztof Palczewski. Przy współpracy z opiekunem koła (dr inż. Wojciechem Sałabunem) oraz Uniwersytetem Szczecińskim (dr inż. Jarosławem Wątróbskim) opublikowano pracę pod tytułem: „Multicriteria Approach to Sustainable Transport Evaluation under Incomplete Knowledge: Electric Bikes Case Study”. Artykuł naukowy otrzymał bardzo …