Artykuł naukowy koła przyjęty na międzynarodową konferencję

Artykuł napisany przez członka koła Krzysztofa Palczewskiego wraz z opiekunem koła drem inż. Wojciechem Sałabunem został przyjęty w ramach: 23rd International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems. Praca zostanie zaprezentowana w dniach 4-6.09.2019 na konferencji odbywającej się w Budapeszcie. Jest to konferencja klasy B wg prestiżowej australijskiej bazy CORE. Tytuł przyjętego artykułu …

Decyzja o założeniu SKN

Z dniem 04.02.2019 do rejestru Organizacji, Stowarzyszeń i Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zostało wpisane Studenckie Koło Naukowe Machine Learning Group (nr ewidencyjny 182).