Pozostałe

Udział w dwóch grantach Narodowego Centrum Nauki (NCN)